Voor starters kan

JobBor Beheer bv
behulpzaam zijn bij het gehele starterstraject.

jonge-ondernemers[1]Vanaf inschrijving bij de Kamer van Koophandel, aanmelding bij de Belasting, het maken van een ondernemersplan en een financiële begroting tot en met het aanvragen van een lening bij de bank.

Wij maken met u de kostprijsberekening en maken de beginbalans voor de belasting.

We bekijken samen of u ook in aanmerking kunt komen voor subsidies.

Wij helpen u met inrichten van de administratie en het voeren van de boekhouding.

We begeleiden u op de weg naar het ondernemerschap.

We maken u wegwijs in de wereld van marketing, netwerken en de eisen die de belastingdienst aan u stelt.

Ook werken we samen met re-integratiebedrijven, waarbij we een deel van de begeleiding in opdracht van het re-integratiebedrijf uitvoeren.

We helpen met de contacten met de uitkeringsinstanties en proberen samen met u aan de eisen te voldoen, om voor een starterstraject in aanmerking te komen.

We laten u zien wat nou eigenlijk zo leuk is aan ondernemen!