• ondernemen[1]advisering over de te kiezen ondernemingsvorm
  • opstellen bezwaar- en beroepsschriften
  • begeleiding van belastingcontroles
  • voeren van correspondentie met belastingdienst en uitvoeringsinstanties
  • ondersteuning bij opstellen ondernemingsplan
  • ondersteuning bij verkoop/staking onderneming
  • opstellen van diverse contracten; onder andere tot koop, huur